ถ่ายรูปของคุณจากกล้อง

คุณสามารถที่จะถ่ายรูปของคุณได้โดย

กล้องของคุณและอัพโหลดขึ้นไปยัง

เว็บไซต์โดยตรงแบบง่าย

ระบบสมาชิก

คุณสามารถอัพโหลดรูปภาพของคุณ ขึ้นไปขึ้นไปแชร์ยังเว็บไซต์

ให้เพื่อนๆของคุณได้ดูเมือสมัครสมาชิกแล้วจะสามารถแก้ไขลบเพิ่มรูปภาพได้

ดาวน์โหลรูป

คุณสามารถดาวน์โหลดรูปที่คุณได้อัพโหลด

ขั้นเว็บไซต์แบบง่ายๆเพียงแค่คลิก

ที่ปุ่มดาวน์โหลด